Become-No-22

باغ دخترکان 
نمایشگاه نقاشی های هنرجویان نوجوان صدف بی نیاز 
گالری ابد

23 تا 30 فروردین 1398

گشایش: جمعه 23 فروردین از ساعت ۱۶ الی ۲۰

مشاهده اطلاعات نمایشگاه

Last Exhibition

 باغ دخترکان
نمایشگاه نقاشی های هنرجویان نوجوان صدف بی نیاز

باغ دخترکان
نمایشگاه نقاشی های هنرجویان نوجوان صدف بی نیاز
گشایش جمعه 23 فروردین 98 ساعت 16 تا 20
نمایشگاه تا 30 فروردین ادامه دارد
بازدید همه روزه بجز دوشنبه ها ساعت 16 تا 20
هنر جویان : آنیتا اسمی / پانیذ بالازاده / ملیسا بقایی / محیا حیدرپور / نارا سلیمانی / بهینا گرجی / هلن محمودزاده / روژینا معظمی / زهرا یاوری
بیشتر بدانیم

ثبت نام خبرنامه

عضویت در خبرنامه

گالری ابد 


گالري ابد مي كوشد تا با فراهم آوردن فضايي براي تجسم فكر و تبادل ديدگاه ها در بسترِ هنرِ معاصر، توجه مخاطب را به تفارق ها و تناقضاتِ موجود در بطنِ آن جلب كند. ماهيت هنر به گونه اي است كه ميتواند از راه به پرسش كشيدنِ باورهاي مستقر در بابِ بازنمايي و واقعيت، ژانرهاي گفتمانِ حاصل از آن ها را به چالش بكشد و امكان هايي براي تغيير و برآشفتنِ اِجماع حاصل از هر گفتمان و قواعدِ ساخته و پرداخته ي ايدئولوژي ها و حافظه ي تاريخي را ايجاد كند. از اين رهگذر، كنش هاي راديكال از دل متنِ سابق بيرون كشيده شده و بنابراين، به شيوه هاي جديدي از انديشه و عمل امكان ظهور و بروز داده ميشود.

بیشتر بدانیم

Contact Us

فرم تماس